Naslovna

O nama

CaMLA ispiti

Online nastava

Kursevi

Kontakt

Kursevi nedelje

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 24.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara!

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A1/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 26.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec, fond časova 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 24.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara! 

Kurs nemačkog jezika nivo A1/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 26.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 17 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara!

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A2/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 meseca, fond časova 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A2/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 17 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo B1.1, počinje 24.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 1 mesec, fond časova 19 dvočasa, 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne, ukupna cena sa popustom 21.900 dinara, plaćanje u 2 rate.

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 24.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 38 dvočasa, 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 21.900 dinara, plaćanje u 2 rate.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2), počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 42 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 26.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2.2, počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 13.000,00 dinara!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1, počinje 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 29.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 6.900,00 dinara, početak kursa 29.06.2019. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju!

Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1, trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 4 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 10.900,00 dinara, početak kursa 29.06.2019.

Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare, nivo B2/C1, početak kursa 29.06.2019, ostala su još 2 mesta, trajanje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 23.900,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan letnji kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 24.06.2019, trajanje 1,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 14.700,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 24.06.2019, trajanje 2,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru popodne i uveče radnim danima i vikendom, cena mesečne rate sa popustom 4900,00 dinara!

Intenzivan letnji kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2+, početak kursa 28.06.2019, trajanje 1,5 meseca, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!  

Intenzivan letnji kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 25.06.2019, trajanje 1,5 meseci, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 27 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom iznosi 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!  

Intenzivan letnji kurs engleskog za odrasle, nivo B2+, početak kursa 29.06.2019, trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 17.600,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan letnji kurs poslovnog engleskog, nivo B2, početak kursa 25.06.2019, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 17.500,00 dinara, plaćanje u 2 rate! 

Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo /B1+, - Coffee & Chat, ukupan fond časova 8 dvočasa, početak kursa 18.06.2019, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 nedelje, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Konverzacijski kurs engleskog za nivoe od B1 i B2, - Coffee & Chat, ukupan fond časova 8 dvočasa, početak kursa 27.06.2019, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 4 nedelje, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 29.06.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan letnji kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1, počinje 29.06.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan letnji kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.2, počinje 29.06.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan letnji kurs španskog jezika, nivo A1, traje 1,5 mesec, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 4 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 29.06.2019. Cena kursa sa popustom 14.700,00 dinara!

Intenzivan kurs španskog jezika, nivo A2, traje 1,5 mesec, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 29.06.2019. Cena kursa sa popustom 14.700,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A1, početak kursa 29.06.2019, fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 15.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo B1+, početak kursa 29.06.2019, fond časova 35 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 21.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A2+, početak kursa 29.06.2019, fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 19.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan letnji kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita, početak kursa 29.06.2019, trajanje 1,5 meseca, fond časova 25 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs nemačkog preko Skajpa, svi nivoi, dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa, cena po dvočasu 15 eura.

Intenzivan letnji kurs engleskog jezika za decu školskog uzrasta, trajanje 1 mesec, 12 časova od sat vremena, početak kursa 24.06.2019, cena kursa sa popustom 6.900,00! Naučite engleski uz osmeh! Iskoristite popust!

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika za decu školskog uzrasta, trajanje 1 mesec, 12 časova od sat vremena, početak kursa 24.06.2019, cena kursa sa popustom 6.900,00! Naučite nemački uz osmeh! Iskoristite popust!

Kontakt info

  • Jurija Gagarina 229
    TC ENJUB, Blok 45 I sprat
    srednji deo, lokali 252 i 267
  • 064.236.01.65
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Škole stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd.