Naslovna

O nama

CaMLA ispiti

Online nastava

Kursevi

Kontakt

Kursevi nedelje

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 15.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 16.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec, fond časova 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 15.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara! 

Kurs nemačkog jezika nivo A1/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 16.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 17 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 15.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 meseca, fond časova 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A2/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 17 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 8.000,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 4 meseca, fond časova 38 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 22.000 dinara, plaćanje u 3 rate.

Kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2),
počinje 18.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 4,5 meseca, fond časova 45 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 26.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 38 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 21.900 dinara, plaćanje u 2 rate.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1/2, počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 meseci, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 11.000 dinara.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2), počinje 18.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 4 meseca, fond časova 45 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 26.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1, počinje 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 29.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 6.900,00 dinara, početak kursa 19.10.2019. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju!

Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1, trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 4 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 10.900,00 dinara, početak kursa 19.10.2019.

Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare, nivo B2/C1, početak kursa 19.10.2019, ostala su još 2 mesta, trajanje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 23.900,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 15.10.2019, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 14.900,00 dinara!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 15.10.2019, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru popodne i uveče radnim danima i vikendom, cena mesečne rate sa popustom 4900,00 dinara!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2,
početak kursa 15.10.2019, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru popodne i uveče radnim danima i vikendom, cena mesečne rate sa popustom 4900,00 dinara!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo B2+, početak kursa 15.10.2019, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 4.900,00 dinara!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo C1
, početak kursa 19.10.2019, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 5.400,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2+, početak kursa 19.10.2019, trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 14.900,00 dinara!  

Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 19.10.2019, trajanje 2,5 meseci, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom iznosi 17.500,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B2+
, početak kursa 15.10.2019, trajanje 2,5 meseci, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom iznosi 17.500,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs engleskog za odrasle, nivo B1,
početak kursa 15.10.2019, trajanje 4 meseci, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 4.900,00 dinara!

Intenzivan kurs poslovnog engleskog za odrasle, nivo B1+,
početak kursa 19.10.2019, trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 17.500,00 dinara!

Kurs poslovnog engleskog za odrasle, nivo B1+,
početak kursa 19.10.2019, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 4.900,00 dinara!

Intenzivan kurs poslovnog engleskog, nivo B2, početak kursa 14.10.2019, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 18.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs poslovnog engleskog, nivo B2, početak kursa 14.10.2019, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 5.400,00 dinara, ukupna cena uključuje 4 rate!

Kurs poslovnog engleskog, nivo C1
, početak kursa 19.10.2019, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 5.400,00 dinara, ukupna cena uključuje 4 rate!

Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo A2/B1+, - Chat Rooms, potpuno novi metološki pristup, učimo van učionice! Ukupan fond časova 9 dvočasa, početak kursa 19.10.2019, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 nedelje, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivoe od B1 i B2, - Chat Rooms, potpuno novi metološki pristup, učimo van učionice! Ukupan fond časova 9 dvočasa, početak kursa 19.10.2019, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 nedelje, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 17.10.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1, počinje 19.10.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, trajanje 2,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1
, počinje 17.10.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, trajanje 2,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1
, počinje 19.10.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara!

Intenzivan kurs španskog jezika, nivo A1, traje 2 meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 19.10.2019. Cena kursa sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs španskog jezika, nivo A1,
traje 3 meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 19.10.2019. Cena kursa sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs španskog jezika, nivo A2, traje 2 meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 19.10.2019. Cena kursa sa popustom 14.700,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs španskog jezika, nivo A2
, traje 3 meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 19.10.2019. Cena kursa sa popustom 14.700,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A1, početak kursa 19.10.2019, fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 16.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo B1+, početak kursa 19.10.2019, fond časova 35 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 21.900,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A2+, početak kursa 17.10.2019, fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 19.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita, početak kursa 19.10.2019, trajanje 3 meseca, fond časova 25 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs nemačkog preko Skajpa, svi nivoi, dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa, cena po dvočasu 15 eura.

Kurs engleskog jezika za decu školskog uzrasta, osnovce i srednjoškolce, trajanje 9 meseci, 9 časova od sat vremena mesečno, početak kursa 14.10.2019, cena mesečne rate sa popustom 3.800,00! Naučite engleski uz osmeh! Iskoristite popust!

Kurs nemačkog jezika za decu školskog uzrasta, osnovce i srednjoškolce, trajanje 9 meseci, 9 časova od sat vremena mesečno, početak kursa 14.10.2019, cena mesečne rate sa popustom 3.800,00! Naučite nemački uz osmeh! Iskoristite popust!

Kontakt info

  • Jurija Gagarina 229
    TC ENJUB, Blok 45 I sprat
    srednji deo, lokali 252 i 267
  • 064.236.01.65
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Škole stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd.