Naslovna

O nama

CaMLA ispiti

Online nastava

Kursevi

Kontakt

Kursevi nedelje

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 16.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 20.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec, fond časova 16 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 7.500,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 16.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate! 

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 16.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 16.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs nemačkog jezika nivo A2/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 19.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 16 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 7.500,00 dinara!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 17.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 37 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 19.900 dinara, plaćanje u 3 rate.

Kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 17.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 37 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 19.900 dinara, plaćanje u 3 rate.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2, počinje 20.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 40 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 24.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1, počinje 20.10.2018, ostala su još 2 mesta, traje 4 meseca, fond časova 45 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 27.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 9.900,00 dinara, početak kursa 20.10.2018. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju!

Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1, trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 9.900,00 dinara, početak kursa 20.10.2018.

Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare, nivo B2/C1, početak kursa 20.10.2018, ostala su još 2 mesta, trajanje 4 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 26.700,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 18.10.2018, trajanje 2,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 14.800,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1+, početak kursa 18.10.2018, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru popodne i uveče radnim danima i vikendom, cena mesečne rate sa popustom 4400,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2-, početak kursa 16.10.2018, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 14.800,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2-, početak kursa 16.10.2018, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate 4900,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 20.10.2018, trajanje 2,5 meseci, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom iznosi 16.500,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 20.10.2018, trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima, cena mesečne rate 4900,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B2+, početak kursa 20.10.2018, trajanje 3,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima, ukupna cena sa popustom 16.500,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs engleskog za odrasle, nivo B2+, početak kursa 20.10.2018, trajanje 4,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 40 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima, cena mesečne rate 4900,00 dinara!

Kurs engleskog jezika za odrasle nivo C1, opšti, priprema za polaganje medjunarodno priznatog ispita CAE, početak kursa 15.10.2018, trajanje 4 meseca, fond časova 36 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 15.600,00 dinara! Plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs poslovnog engleskog, nivo B2+, početak kursa 15.10.2018, trajanje 3,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 16.500,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs poslovnog engleskog, nivo B2+, početak kursa 15.10.2018, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 5.400,00 dinara! 

Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo A2+/B1, - Coffee & Chat, ukupan fond časova 10 dvočasa, početak kursa 20.10.2018, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 nedelje, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Konverzacijski kurs engleskog za nivoe od B1 i B2, - Coffee & Chat, ukupan fond časova 10 dvočasa, početak kursa 15.10.2018, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 nedelje, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 20.10.2018, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1, počinje 20.10.2018, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A1, traje 1,5 mesec, sa fondom od 22 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 20.10.2018. Cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A2, traje 2 meseca, sa fondom od 25 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 20.10.2018. Cena kursa sa popustom 16.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A1, početak kursa 20.10.2018, fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 15.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo B1+, početak kursa 20.10.2018, fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 21.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A2+, početak kursa 20.10.2018, fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 18.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita, početak kursa 20.10.2018, trajanje 2 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs nemačkog preko Skajpa, svi nivoi, dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa, cena po dvočasu 15 eura.

Kurs engleskog jezika za decu školskog uzrasta, trajanje 9,5 meseci, početak kursa 15.10.2018, cena mesečne rate sa popustom 3.400,00! Naučite engleski uz osmeh! Iskoristite popust do 15.10.2018.

Kurs nemačkog jezika za decu školskog uzrasta, trajanje 9,5 meseci, početak kursa 20.10.2018, cena mesečne rate sa popustom 3.400,00! Naučite nemački uz osmeh! Iskoristite popust do 15.10.2018.

Kontakt info

  • Jurija Gagarina 229
    TC ENJUB, Blok 45 I sprat
    srednji deo, lokali 252 i 267
  • 064.236.01.65
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Škole stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd.