Naslovna

O nama

CaMLA ispiti

Online nastava

Kursevi

Kontakt

Kursevi nedelje

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 18.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 22.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec, fond časova 16 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 7.500,00 dinara!

Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 18.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate! 

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 18.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2), akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 18.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 32 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs nemačkog jezika nivo A2/2, akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 19.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 16 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 7.500,00 dinara!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 22.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 37 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 19.900 dinara, plaćanje u 3 rate.

Kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2), počinje 22.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 37 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 19.900 dinara, plaćanje u 3 rate.

Kurs nemačkog jezika nivo B1/2, počinje 19.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 37 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 19.900 dinara, plaćanje u 3 rate.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2-2, počinje 17.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 12.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1, počinje 22.12.2018, ostala su još 2 mesta, traje 4 meseca, fond časova 45 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 27.000,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 4 nedelja, fond časova 10 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 6.900,00 dinara, početak kursa 20.12.2018. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju!

Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1, trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 9.900,00 dinara, početak kursa 22.12.2018.

Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare, nivo B2/C1, početak kursa 20.12.2018, ostala su još 2 mesta, trajanje 3 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 26.700,00 dinara, plaćanje u 3 rate!

Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 19.12.2018, trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 13.800,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 19.12.2018, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru popodne i uveče radnim danima i vikendom, cena mesečne rate sa popustom 4600,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2-, početak kursa 21.12.2018, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 14.800,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2-, početak kursa 21.12.2018, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate 4900,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 18.12.2018, trajanje 2,5 meseci, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom iznosi 17.500,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 18.12.2018, trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima, cena mesečne rate 4900,00 dinara!

Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B2+, početak kursa 18.12.2018, trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 17.500,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs engleskog za odrasle, nivo B2+, početak kursa 18.12.2018, trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima, cena mesečne rate 4900,00 dinara!

Kurs engleskog jezika za odrasle nivo C1, opšti, priprema za polaganje medjunarodno priznatog ispita CAE, početak kursa 17.12.2018, trajanje 4 meseca, fond časova 36 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 15.600,00 dinara! Plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs poslovnog engleskog, nivo B2+, početak kursa 22.12.2018, trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa 19.500,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Kurs poslovnog engleskog, nivo B2+, početak kursa 22.12.2018, trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom iznosi 5.400,00 dinara! 

Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo A2+/B1, - Coffee & Chat, ukupan fond časova 10 dvočasa, početak kursa 21.12.2018, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 4 nedelje, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Konverzacijski kurs engleskog za nivoe od B1 i B2, - Coffee & Chat, ukupan fond časova 10 dvočasa, početak kursa 17.12.2018, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 4 nedelje, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 4.900,00 dinara!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 21.12.2018, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1, počinje 22.12.2018, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.2, počinje 22.12.2018, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec, cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A1, traje 1,5 mesec, sa fondom od 22 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 22.12.2018. Cena kursa sa popustom 15.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A2, traje 2 meseca, sa fondom od 25 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 22.12.2018. Cena kursa sa popustom 16.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A1+, početak kursa 22.12.2018, fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 14.900,00 dinara, plaćanje u 2 rate!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo B1+, početak kursa 22.12.2018, fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 21.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A2+, početak kursa 22.12.2018, fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 17.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita, početak kursa 22.12.2018, trajanje 2 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900,00 dinara, plaćanje u ratama!

Kurs nemačkog preko Skajpa, svi nivoi, dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa, cena po dvočasu 15 eura.

Kurs engleskog jezika za decu školskog uzrasta, trajanje 7 meseci, početak kursa 17.12.2018, cena mesečne rate sa popustom 3.400,00! Naučite engleski uz osmeh! Iskoristite popust do 15.12.2018.

Kurs nemačkog jezika za decu školskog uzrasta, trajanje 7 meseci, početak kursa 17.12.2018, cena mesečne rate sa popustom 3.400,00! Naučite nemački uz osmeh! Iskoristite popust do 15.12.2018.

Kontakt info

  • Jurija Gagarina 229
    TC ENJUB, Blok 45 I sprat
    srednji deo, lokali 252 i 267
  • 064.236.01.65
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Škole stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd.